Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG slår omsättningsrekord – satsar hårt på investeringar

ATG:s omsättning fortsätter att öka, men man redovisar ett resultat på minus 6,8 miljoner kronor för 2016 års första nio månader. Kostnadsökningen är dock helt planenlig, meddelar spelbolaget.

Rapporten som ATG just lämnat, för perioden januari till och med september, visar en tillväxt på 3,5 procent för den svenska spelomsättningen. I siffror räknat innebär det 9,7 miljoner kronor, vilket är den högsta i bolagets historia (för årets tre första kvartal).

– Den starka omsättningen är en viktig förutsättning i vår resa mot visionen att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Bakgrunden till rekordsiffrorna är främst att vi ser en ökad försäljning och ett ökat engagemang i produkterna V75, V75 Boost och Virtuell Racing.

Antalet kunder, eller medlemmar som ATG kallar dem, uppgår till 430 000 – en ökning med 27 procent jämför med samma period föregående år.

ATG: Ökar kostnaderna för att ta position

Nettokostnaderna för ATG har under perioden ökat med 123 miljoner kronor (25 procent).

Kostnadsökningen är dock inget som oroar spelbolaget, då de ingår i en strategi som går ut på att investera i nya produkter och tjänster i syfte att positionera sig inom spelupplevelse och som mötesplats för spel.

– De ökade kostnaderna är en del i vår satsning att öka omsättningen på kort och lång tid. I jämförelse med våra konkurrenter är ATG:s nettokostnader fortfarande lägst i branschen, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat för de första nio månaderna är minus 6,8 miljoner kronor.

Målet är att öka bidraget till hästsporten med 300 miljoner

Minussiffran ska kopplas till de investeringar och satsningar bolaget har gjort, poängterar man.

– Resultatet ska inte tolkas som att ATG i den dagliga verksamheten går back. Tvärtom. ATG:s resultat före utbetalningen, eller utdelning som är den normala termen gällande aktiebolag, var plus 1,3 miljarder kronor, berättar Lotta Nilsson Viitala.

Spelbolagets bidrag till ägarna, det vill säga Svensk Travsport och Svensk Galopp, har under årets tre första kvartal uppgått till strax under 1,3 miljarder kronor.

– Vi har som mål att 2018 kunna öka bidraget till Svensk Trav och Svensk Galopp med 300 miljoner kronor, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned här och nedan finns en film där ekonomichef Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten.

Gå till Start