Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Direktrapport: Vilken skattesats ger hög kanalisering och goda skatteintäkter?

Med kanalisering i fokus pågår just nu ett seminarium arrangerat av BOS, Branschföreningen för Onlinespel.

Copenhagen Economics delger resonemang kring den “optimala” skattesatsen för ett framtida spellicenssystem.

Uppdatering 2017: Hösten 2015 kom direktiven för spelutredningen och fredagen den 31 mars presenterade spelutredare Håkan Hallstedt sitt förslag på Sveriges nya spelmarknad.

Kanalisering i fokus

I tillägg till utredningsdirektiven redogjorde Håkan Hallstedt för ytterligare faktorer som påverkat arbetet och det förslag som lagts fram, under presentationen kallat ”förändringsansats”.

”Kanaliseringen”, ”Samhällets förändringar” och ”teknikutvecklingen” var tre av dessa faktorer.

Ytterligare noterades att ”inte ändra det som bedöms fungera i en omreglerad miljö”, att ”vara radikal i förslag där nyordning behöver introduceras” samt att ”grunda förslagen på evidens där sådan finns”.

Vidare förslår spelutredningen att en uppföljning och utvärdering av det aktuella systemet ska genomföras efter en etableringsfas på 3 år.

Liverapportering 6 oktober 2016

Uppdaterat: Ta del av hela rapporten via nedan länk.

Gå till Start