Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rapport: ”Skattenivån avgör om licenssystemet lyckas”

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) tagit fram en rapport avseende optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet.

Rapporten presenteras under ett lunchseminarium under torsdagen.

Ta del av The Gambler Magazines rapportering från seminariet här.

Skattesatsen avgörande för kanaliseringen 

– Det är klargörande att Copenhagen Economics slår fast att en skattenivå som överstiger tjugo procent enbart leder till minskade skatteintäkter, liksom en bristfällig kontroll på spelmarknaden. Detta eftersom spelarna då i mycket hög utsträckning kommer att söka sitt spel utanför licenssystemet, påpekar Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel.

Han fortsätter:

– Samtidigt inger rapporten hopp. Den pekar på framgångsexemplet Storbritannien, som med en 15-procentig skatt har lyckats attrahera de brittiska spelarna till den grad att 95 procent av dem spelar inom licenssystemet. Det kan jämföras med Sverige som inte ens samlar hälften av de svenska spelarna.

– Vi bör lära av det brittiska exemplet, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Hela rapporten finns att ladda ned här (pdf).

Gå till Start