Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Statskontoret följer upp och utvärderar spelmarknaden – redovisar andra rapporten av fem

Regeringen gav den 5 april 2018 Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlagt fem tillfällen under perioden 2018-2022. Den andra redovisningen är nu klar.

Statskontoret överlämnade i dagarna den andra redovisningen av uppdraget.

I rapporten redovisar Statskontoret läget på spelmarknaden före omregleringen. Rapporten är den andra i ordningen, där man i den första redovisade de verktyg och indikatorer man använder för att följa omregleringen på ett effektivt sätt. Den här delrapporten utgör med andra ord en ”nollmätning” av de indikatorer som Statskontoret kommer följa upp och redovisa senast den 1 april 2020, 2021 och 2022.

– Vår samlade bild av spelmarknaden före omregleringen är att statens kontroll över situationen på spelmarknaden har varit begränsad, till exempel när det gäller konsumentskyddet för spelare, och att statens intäkter från spel har planat ut under de senaste åren, skriver Statskontoret i rapporten.

– Vi konstaterar också att allt färre individer spelar, men för mer pengar. Ytterligare en iakttagelse är att rättsvårdande myndigheter och andra organisationer anser att spelrelaterade brott och matchfixning är ett problem som ökar.

[irp]

Undersöker nio olika områden kopplade till spelmarknaden

Enligt uppdraget ska Statskontoret följa omregleringens effekter på nio områden. I den aktuella rapporten redovisar de läget innan reformen för vart och ett av de nio områdena.

  • Spelmarknadens utveckling
  • Kanaliseringen på spelmarknaden
  • Statens intäkter från spel
  • Kostnadsutvecklingen hos statliga myndigheter
  • Allmännyttiga organisationers intäkter från spel
  • Konsumentskyddet på spelmarknaden
  • Folkhälsa och spelande
  • Den personliga integriteten
  • Brottslighet och brottsförebyggande arbete

Statens samlade intäkter från spel var cirka 6 miljarder kronor 2018, enligt Statskontoret. Siffran är i linje med vad Alejandro Firpo meddelade The Gambler Magazine i höstas.

Här kan du ladda ned rapporten (111 sidor, pdf): Delrapport 2: Spelmarknaden före omregleringen (2019:6)

Gå till Start