Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya riktlinjer hjälper kommunen i spelfrågor

2010 skulle Gävle kommun justera sina riktlinjer för alkohol och droger. Men spel hamnade, trots politikernas önskemål, vid sidan av policyarbetet. Efter mycket om och men, bland annat med en personlig tragedi där en person tog sitt liv, finns nu spelfrågor med i arbetet och i utbildningsmaterialet.

När riktlinjerna skulle tas fram i början på 2010-talet ville man inkludera även spel, eftersom de fanns med i folkhälsomålen.

– Men så blev det inte. Företagshälsovården tyckte inte att kommunen hade den problematiken och vår läkare framförde att alkohol och droger går att mäta, men undrade hur vi skulle göra med spel, berättar Agneta Bjurman, enhetschef för arbetsmiljö på kommunens hr-avdelning till Personal & Ledarskap.

Man trodde helt enkelt inte att Gävle kommun hade några problem med spelmissbruk.

Förskingrade miljoner och tog sitt liv

Efter något år uppdaterade man dock reglerna och på hösten 2012 lyssnade Agneta Bjurman och hennes kollegor på en föreläsning om spelmissbruk. Personalen fick förnyat perspektiv.

– Det som då hände direkt var att vi lade ner vårt veckotippande på hr-avdelningen. Senare fick vi ju veta att problemen även fanns i vår kommun.

I slutet av 2012 gick det nämligen så långt att en medarbetare förskingrade miljontals kronor för att finansiera sitt spelmissbruk – och därefter tog sitt liv.

Fick svar via medarbetarundersökningen

Kommunen tog hjälp av Alna, en organisation som hjälper företag och andra organisationer med att hantera så kallat “skadligt bruk” (tidigare kallat missbruk) i arbetslivet. Man ställde anonymt frågor om medarbetarna hade spelat mer än de ville eller vågade berätta om.

– Vi valde att baka in sju frågor knutna till forskningsprojektet i vår medarbetarundersökning, berättar Agenta Bjurman.

Svarsfrekvensen i enkäterna var hög, fler än 8 av 10 svarade. Framkom gjorde bland annat att 56 personer det senaste året hade oroat sig för en kollegas, medarbetares eller chefs spel om pengar.

Siffrorna kan jämföras med att det var 338 som hade oroat sig för alkohol och 25 för illegala droger.

“Problemet fanns ju”

256 personer svarade att de visste någon som spelade på arbetstid. 31 hade ljugit om sitt spelande för människor som var viktiga för dem.

– Problemet fanns ju, säger Agneta Bjurman.

Hon får medhåll av sin kollega Kicki Wallin:

– Trots svaren och statistiken har vi inte haft något ärende rörande spel de senaste åren, så det finns nog ett mörkertal, understryker hon för Personal & Ledarskap.

Nu har Gävle kommun nya riktlinjer och alla chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning.

Gå till Start