Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Folkhälsomyndigheten får utökat uppdrag för att motverka spelmissbruk

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem och spelmissbruk. Myndigheten ska också fördela 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem, som stöd till de som jobbar med att möta spelberoende.

– Sedan januari ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting ska erbjuda stöd och behandling och därför behöver de också bra kunskapsstöd för att kunna arbeta förebyggande, berättar socialminister Annika Strandhäll.

Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget även genomföra befolkningsundersökningen Swelogs, för att fortsatt mäta omfattning och utveckling av spelproblem över tid och i olika grupper av befolkningen.

[irp]

Självhjälpsgrupper och anhöriggrupper i fokus

Myndigheten ska även fördela medel till organisationer som bedriver förbyggande arbete kring spel om pengar.

– De ideella organisationer som har stödjande verksamhet, med exempelvis självhjälpsgrupper eller anhöriggrupper, är värdefulla i det spelförebyggande arbetet. Anhöriga, inte minst barn, drabbas hårt av det här problemen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 11 miljoner kronor under 2018. Av dessa ska 3 miljoner betalas ut till verksamheter som arbetar förebyggande kring spel om pengar.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2019.

[irp]

Fakta: Spelproblem och spelmissbruk i Sverige

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring två procent av vuxna i Sverige spelproblem. För cirka 31 000 av dessa är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Ungefär 170 000 personer beräknas leva i samma hushåll som någon som har spelproblem.

Gå till Start