Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny delstudie från Swelogs – spelformerna som tydligast kopplas till spelberoende

Swelogs presenterar nya delresultat från befolkningsundersökningen 2015, bland annat med kopplingar till analyser om spelberoende. Ett av resultaten visar att tre fjärdedelar av omsättningen på kasinon och spelautomater kommer från personer som har problem med sitt spelande.

Resultaten visar att personer med problemspelande står för större andel av de pengar som satsas på spel generellt, men framförallt i spel med högre risk.

Bingo, spelautomater och kasinospel sticker ut

En stor andel av de pengar som satsas på bingo, spelautomater och kasinospel kommer från personer med problemspelande och spelberoende.

I samband med resultatet redovisas även andelen med problemspelande i olika spelformer uppdelat efter spel i butik, hos ombud etc respektive spel via internet.

– I alla spelformer är det en större andel med problemspelande bland de som spelar via internet, beskriver Folkhälsomyndigheten.

[irp]

Några av studiens punkter:

 • Personer med problemspelande står för större andel av summan av de pengar som satsas på spel med hög risk
 • En stor andel av de pengar som satsas på bingo, spelautomater och kasinospel kommer från personer med problemspelande
 • De som spelar via internet spelar för mer pengar än de som enbart spelar via ombud, i butik etc.
 • Andelen med problemspelande är högre bland de som spelat via internet senaste året jämfört med de som spelat i butik, hos ombud osv. Detta gäller i alla spelformer.

[irp]

Skillnaderna mellan Swelogs och Lotteriinspektionen beskrivs:

 • Swelogs är en urvalsundersökning. Resultaten påverkas av:
  • Slumpfel, beroende på vem som blev slumpmässigt utvald till studien
  • Mätfel, beroende på att de som svarat uppskattat hur mycket pengar de satsat i efterhand
  • Bortfallsfel, beroende på att några som valdes ut inte deltog i studien och att några av de som deltog valde att inte besvara någon eller några av frågorna om satsade pengar
  • I svaren ingår allt spel i Sverige, oavsett spelarrangören har tillstånd i Sverige eller inte
 • Lotteriinspektionen är delvis en totalundersökning:
  • Uppgifter om omsättning från aktörer med tillstånd i Sverige samlas in
  • Omsättningen för spelarrangörer som inte har tillstånd i Sverige måste uppskattas
 • Omsättningen för poker beräknas olika.
  • I Swelogs är det en uppskattning av satsade pengar.
  • I Lotteriinspektionens siffror är det den s k raken som är 2,5 % av de satsade pengarna

Hela delstudien presenteras här: Satsande pengar och problemspelande i olika spelformer (pdf)

Gå till Start