Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Branschföreningen för onlinespel: “Pröva lämpligheten i om staten själv ska äga spelbolag”

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

– Det är bra att arbetet nu kan komma igång och att det inte råder något som helst tvivel om att det är ett icke-diskriminerande licenssystem som är för handen. Mot den bakgrunden är det välkommet att utredaren särskilt ska pröva lämpligheten i om staten själv ska äga spelbolag, säger Gustaf Hoffstedt.

Han kommenterar även:

– Mindre lyckat är att direktiven plockar fram lik i lasten från gamla utredningar som inte tidigare ansetts kunna ligga till grund för en modernisering av spelmarknaden, t.ex. blockeringar på internet och att reglera vinståterbetalning, alltså att reglera priset på speltjänster. Utredaren får i uppdrag att pröva lämpligheten av sådana åtgärder, och när hen får klart för sig att detta inte kan attrahera svenskars spelintresse utgår jag från att utredaren avstyrker det som inte kan leda till en långsiktigt hållbar spelmarknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gå till Start