Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG: “Den skeva konkurrens vi utsätts för idag skadar hela hästnäringen”

Regeringen har presenterat direktivet till spelutredningen som ska resultera i ett licenssystem på den svenska spelmarknaden. Utländska spelbolag uppskattas idag stå för 23 procent av marknaden och staten vill nu öka kontrollen.

Stor vikt har lagts vid konsumentskyddet och förutsättningarna för bolag att verka på marknaden.

– Den största utmaningen för utredaren blir att finna en balans mellan attraktiva villkor för spelbolagen och ett starkt konsumentskydd. Jag hade hoppats på ett mer preciserat uppdrag kring spelansvarsåtgärder, men gläds över att vinståterbetalningsnivåer ska utredas. Hög vinståterbetalning är ett av de främsta skälen till spelmissbruk, säger Hasse Skarplöth, vd på ATG.

Uppdraget ska presenteras den 31 mars 2017, men ännu är ingen utredare utsedd av regeringen.

Bråttom att hitta rätt former

Hans Ljungkvist, ordförande för Svensk Travsport, menar att den processen måste ske skyndsamt.

– Den skeva konkurrens vi utsätts för idag skadar hela hästnäringen. Vår egen utredning som vi presenterade i våras visar att lika villkor på spelmarknaden skulle vara gynnsamt både för spelarna, för staten, för spelbolagen och för hästnäringen. För oss är det viktigt att vi når en sådan lösning snart, en utdragen process kan bli förödande för hästnäringen.

Det är en komplex och omfattande uppgift som väntar utredaren när denne är tillsatt. Till sin hjälp kommer utredaren ha två referensgrupper, en med samtliga riksdagspartier och en med spelmarknadens intressenter.

– Vi ser fram emot att vara en del av utredarens referensgrupp. Under flera år har vi försökt vara behjälpliga i att hitta en lösning som möter de flesta intressenters behov och det tänker vi fortsätta vara, avslutar Hasse Skarplöth.

Regeringen tar nästa steg mot lika villkor

Gå till Start