Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Regeringen tillsätter utredning kopplat till den nya spellagstiftningen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden.

I uppdraget ingår även att följa Svenska Spels anpassning till den nya lagen samt att överväga ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel.

Riksdagen har antagit regeringens förslag om en ny spelreglering.

[irp]

Ska bland annat utreda idrotten och hästsportens roll

Reformen medför stora förändringar på spelmarknaden, inte minst för ATG som ägs av hästsporten och statliga Svenska Spel. Därför tillsätter regeringen en utredning som bland annat ska föreslå en finansieringsmodell för hästnäringen och följa Svenska Spels roll på marknaden efter omregleringen.

– Det är en genomgripande reform som genomförs och vissa frågor behöver utredas vidare. Svenska Spels anpassning till den nya marknadssituationen och hästnäringens långsiktiga finansiering är sådana frågor, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen som nu tillsätts aviserades i samband med att regeringen presenterade den nya spelregleringen i april i år.

[irp]

Utredning för potentiell ersättning till idrottsrörelsen

Den nya lagen, som träder ikraft 1 januari 2019, innebär att ett licenssystem införs som ger möjlighet att skydda svenska konsumenter, särskild de som befinner sig i riskzonen för problemspel, från att hamna i spelmissbruk.

– Utredningen är ytterligare ett viktigt steg i vårt arbete för att återta kontrollen över spelmarknaden och säkerställa att det nya regelverket fungerar som det är tänkt. Jag vill särskilt tacka kulturutskottets ordförande Olof Lavesson för ett konstruktivt samarbete under hela processen, säger Ardalan Shekarabi.

I utredningens uppdrag ingår även att:

  • överväga en finansieringsmodell för att ersätta idrottsrörelsen för spel på idrott,
  • utreda om fler åtgärder behövs för att minska skadeverkningarna av spel som sker online och på värdeautomater,
  • föreslå ytterligare sätt att stänga ute olicensierade spelföretag, och
  • föreslå eventuella andra nödvändiga åtgärder för att stärka spelregleringen.
Gå till Start