Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Brottsförebyggande rådet ska kartlägga matchfixning

För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att få kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som medverkar. Studien kommer i nästa steg vara ett underlag i arbetet med att ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder.

Uppgjorda matcher inom idrotten, matchfixing, är ett problem som under de senaste åren blivit allt större både internationellt och i Sverige. Företeelsen är inte bara en fråga om grov brottslig verksamhet utan strider också mot svensk idrotts grundläggande värderingar om rent spel, integritet och respekt för andra. Idag finns ett kunskapsbehov om hur stor omfattningen av uppgjorda matcher är, hur de är strukturerade och vilka aktörer som är inblandade.

Den kunskap som finns är baserad på upptäckta och misstänkta fall och det saknas forskning på området. Risken är också stor att de fall som avslöjats i Sverige endast är toppen av ett isberg.

Därför har Riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu ska genomföra en förstudie för att kartlägga matchfixing inom svensk idrott. Arbetet startar nu under hösten och resultatet ska ligga till grund för att ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder.

– Problemen med matchfixing är mycket allvarliga och är en trovärdighetsfråga för idrotten. För att åtgärderna ska vara effektiva behöver vi få mer kunskap och därför blir Brå:s kompetens och arbete ett viktigt underlag att utgå ifrån, säger Birgitta Ljung, Riksidrottsförbundets generalsekreterare.

– Vi behöver veta ännu mer om hur utbredd matchfixingen är inom fotbollen och här kan Brås studie ge värdefull kunskap, säger Svenska Fotbollförbundets tf. generalsekreterare Krister Malmsten.

Målsättningen är att Brå:s förstudie ska ge svar på:

  • Vilka typer av upplägg som finns vid uppgjorda matcher?
  • Hur organisationsstrukturerna ser ut när det gäller bland annat logistik och penningflöden?
  • Vilka brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder som bedöms vara mest effektiva

– Som spelbolag och idrottssponsor är det självklart att delta i finansieringen av denna studie. Den utveckling vi ser är bekymmersam och vi måste göra allt vi kan, i såväl nationella som internationella sammanhang, för att våra spelobjekt ska vara säkra för idrotten och för våra kunder. Rent spel är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det är också grunden för våra kunders tilltro till spel och att idrotten avgörs helt på sportslig grund, säger Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Brå:s studie, som finansieras av Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel, beräknas vara klar till sommaren 2015. Under tiden fortsätter det pågående arbetet inom idrotten att hantera de ärenden som blivit kända och där idrotter misstänker matchfixing. Att synliggöra, och sprida information till förbund och föreningar är också ett centralt inslag i arbetet mot matchfixing.

Pressmeddelande här.

Gå till Start