Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny forskningsrapport om spelreklam

Reklam för spel om pengar har ökat stadigt det senaste decenniet, inte bara i Sverige utan också i många andra länder. Kunskapen om reklamens effekter på spelandet och spelproblemen är dock begränsad. Det skriver Lotteriinspektionen i sitt nyhetsflöde – baserat på en internationell forskningsrapport.

En nyutkommen rapport på engelska går igenom den internationella forskningen om spelreklam. Rapporten granskar de trettiotal empiriska studier som gjorts av spelreklam. Den tar också upp en del studier av alkoholreklam och diskuterar möjligheten att göra motsvarande studier av spelreklam.

En av rapportens slutsatser är att det är mycket svårt att ge absoluta mått på i vilken mån som spelreklam bidrar till spelproblemen i samhället.

Hela artikeln finns här på LI:s hemsida.

Gå till Start