Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

LI i dialog med Facebook och Google om spelreklam i sociala medier

Den svenska myndigheten Lotteriinspektionen för samtal med bland andra Facebook och Google för att eventuellt se hur utländska spelbolags reklam i sociala medier kan begränsas.

Lotteriinspektionen har dialog med bland annat Facebook och Google om problematiken kring olika spel och lotterier inom sociala medier och att utländska aktörer gör reklam riktad mot den svenska marknaden i dessa medier. Även norska Lotteritillsynet har uppmärksammat detta problem och har sedan tidigare kommit överens med Youtube om att stoppa viss reklam och för nu även samtal med Facebook. Att utländska bolag gör reklam riktad mot den svenska marknaden är ett brott mot lotterilagens främjandeförbud.

Texten ovan från Lotteriinspektionen.

Gå till Start