Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Så utvecklas den svenska spelmarknaden – LI:s statistik för första halvåret 2015

Reglerat spel i Sverige står sammantaget stilla när Lotteriinspektionen sammanställt resultatet för första halvåret 2015.

Spel med tillstånd står still

Under första halvåret 2015 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt nästan 7,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster (19 miljarder före utbetalda vinster). Det är en marginell ökning (cirka 0,3% ) jämfört med samma period föregående år.

Fortsatt ökning för spel utan tillstånd

De aktörer som saknar tillstånd i Sverige uppskattas ha omsatt lite drygt 2 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med 5 procent.

Spelreklam dämpas

Spelbolagen beräknas ha köpt reklam för 1,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 140 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Både aktörer med och utan tillstånd minskade sina reklaminvesteringar.

s0io46ny7v7j3mphthrs

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 4,3 miljarder kronor vilket är en minskning med 2 procent. Det landbaserade spelet minskade med 5 procent, nätspelet ökade däremot med 9 procent.

ATG omsatte 1,8 miljarder vilket är en ökning med 4 procent. Ökningen beror på en fortsatt tillväxt på ATG:s nätspel, som ökat med 13 procent. Det landbaserade spelet minskade med 3 procent och det är framförallt spelet på travbanorna som fortsätter att minska.

Folkspel omsatte 251 miljoner kronor vilket är en ökning med 25 procent.

Svenska Postkodföreningen omsatte 1,1 miljard kronor vilket innebär att de ligger kvar på samma nivå som förra året.

IOGT-NTO omsatte 147 miljoner kronor, en ökning med 8 procent. Nätspelet minskade däremot med 5 procent.

SAP/SSU:s lotterier omsatte 99 miljoner kronor, vilket är en minskning med 19 procent.

Övriga rikslotterier omsatte totalt 78 miljoner kronor.

Om kvartalsstatistiken

Lotteriinspektionen informerar allmänheten och regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och utomlands. Det innebär bland annat att vi regelbundet sammanställer statistik om spelmarknaden i syfte att förstå området och därigenom utveckla en proaktiv tillsyn.

Alla omsättningssiffror avser en jämförelse med samma period föregående år (2014) och har i många fall avrundats. Omsättning saknas för några av de mindre rikslotterierna, landbaserat bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier. Omsättning för aktörer utan tillstånd i Sverige hämtas från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsanalys.

För fler siffror, se denna PDF från Lotteriinspektionen.

Gå till Start