Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Motvind för den svenska spelmarknaden

Omsättningen för spel och lotterier minskade med 5,5 procent det första kvartalet i år jämfört med förra året. Den totala bruttoomsättningen beräknas till 9,8 miljarder kronor. Omsättningen efter utbetalda vinster blev drygt 4 miljarder kronor, vilket även det är en minskning.

– Det går trögt för de flesta spelaktörerna inom den svenska regleringen just nu med några undantag, säger Joakim Rönngren, kommunikationschef på Lotteriinspektionen.  ATG bryter den negativa trenden och ökar med 1,4 procent. Svenska Spels minskning med 5 procent tycks vara en följd av ökade spelansvarsåtgärder. Folkspels minskning med hela 26,5 procent beror till stor del på effekter av redovisningsperioden. Anmärkningsvärt är Postkodlotteriets resultat jämfört med 2013. De ökar visserligen men med betydligt lägre tillväxttal än tidigare.

Läs mer på Lotteriinspektionens hemsida här.

Svenska Spel omsatte cirka 5,5 miljarder kronor vilket är en minskning med 5 procent. Sportspel var den enda spelformen som ökade. Den procentuella ökningen var nästan 18 procent jämfört med första kvartalet förra året.

ATG:s omsättning ökade med 1,4 procent, de omsatte drygt 2,9 miljarder kronor. ATG:s negativa utveckling sedan år 2011 har därmed vänt. Spel via nätet fortsätter att öka samtidigt som banspelet och ombudspelet minskar.

Folkspel med Bingolotto och Sverigelotten omsatte cirka 180 miljoner vilket innebär en minskning med 26,5 procent.

Svenska Postkodföreningen omsatte drygt 900 miljoner. Det motsvarar en ökning med 2,4 procent.

IOGT-NTO, som bland annat har Miljonlotteriet omsatte 137 miljoner, en minskning med drygt 12 procent.

Kombispel omsatte drygt 126 miljoner vilket är en ökning med 4,6 procent.

Ideella Spel omsatte drygt 14 miljoner, en minskning med 8,2 procent.

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundetsgemensamma lotteri Datumlotteriet omsatte knappt 17 miljoner, vilket är en ökning med 15,9 procent.

De fem största produkterna var även detta kvartal Vegas, V75, Postkodlotteriet, Lotto och Triss. Tillsammans stod dessa fem produkter för 49 procent av all omsättning.

Omsättningsstatistiken baseras på uppgifter från respektive aktör, all omsättningsstatistik gäller före utbetalda vinster. Uppgifter saknas för övriga rikslotterier, bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier.

Se tabell med omsättningssiffror, kvartal 1 2014, klicka här!

Gå till Start