Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Branschföreningen för onlinespel: Det verkar inte finnas någon korrelation mellan problemspelande och marknadsföring

För knappt ett par månader sedan presenterade Lotteriinspektionen en omvärldsrapport där man tittat på spelregleringen i olika länder.

[pullquote]Lotteriinspektionens rapport ”Omvärld” är en redovisning av det  regeringsuppdrag som myndigheten erhöll i 2014 års regleringsbrev. Rapporten ska tillsammans med andra analyser ligga till grund för regeringens överväganden när det gäller den framtida svenska spelpolitiken.[/pullquote]

Nu kommenterar Branschföreningen för onlinespel (BOS) rapporten (som finns här).

Anledningarna till varför länder väljer att omreglera sina respektive spelmarknaden varierar. Vissa gör det för att öka skatteintäkterna, andra för att garantera rättsskyddet för dem som spelar eller för att komma åt problemspelandet. Rapporten visar att omregleringarna inte har påverkat problemspelandets omfattning. Dessutom verkar det inte finnas någon korrelation mellan problemspelande och marknadsföring, något som varit aktuellt i den svenska debatten under våren. Anklagelser har riktats mot bolag som håller licenser i andra länder om att de använder ”aggressiv marknadsföring”.

LI konstaterar att en omreglering, för att vara framgångsrik, bör innebära att de nationellt licensierade bolagen kan erbjuda i stort sett samma spel och villkor som de utomlands licensierade bolagen. Dessutom bör omregleringens beskattningssystem anpassas till det land där omrelgeringen äger rum.  BOS anser att LI har rätt i sin slutsats om att ett skattesystem som bygger på en kombination av skatt på brutto- och nettoomsättningar blir komplexa, svåröverskådliga och oförutsägbara och att frekventa justeringar då blir nödvändiga. Liksom LI anser BOS att en beskattning som bygger på nettoomsättningen är att föredra på den svenska marknaden och att själva skattenivån är avgörande för om spelmarknaden kommer att utvecklas på det sätt som man från statligt håll önskar.

BOS är en branschförening för onlinespel med medlemmarna: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Pressmeddelande här.

 

Gå till Start