Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Casino Cosmopol bryter mot penningtvättsreglerna – ska betala sanktionsavgift på 8 miljoner kronor

Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta på samtliga områden som myndigheten granskat.

Statliga Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, bedriver kasinoverksamhet i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö.

På sin hemsida skriver Lotteriinspektionen:

– Lotteriinspektionen har konstaterat att bristerna är allvarliga och i flera fall systematiska. Risken är därmed stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt.

Man fortsätter:

– Vid en samlad bedömning av överträdelsernas karaktär och med hänsyn till kasinots starka finansiella ställning bestämmer Lotteriinspektionen sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor.

Enligt 7 kap. 14 § penningtvättslagen får sanktionsavgiften bestämmas till mellan 5 000 kronor och 1 miljon euro, som nu motsvarar cirka 10 300 000 kronor.

[irp]

Brister inom 5 granskade områden

Bristerna finns enligt Lotteriinspektionen inom följande områden:

  • Riskbaserade rutiner
  • Riskbedömning av kunder
  • Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom
  • Skyldighet att neka transaktioner
  • Dokumentation

Casino Cosmopol AB har ansökt om licens om att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft vid årsskiftet. Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättregelverket.

[irp]

Uppdaterat (27/11) med kommentar från Casino Cosmopol

Casino Cosmopol tar allvarligt på den kritik som Lotteriinspektionen framför.

– Våra åtgärder för att motverka penningtvätt är ett pågående utvecklingsarbete som vi kontinuerligt förbättrar. I dialog med Lotteriinspektionen har vi framfört att vi är inne i en implementerings- och utvecklingsfas. Vi är medvetna om vilka förbättringar som behöver genomföras, vi har en plan för detta och den har högsta prioritet för vår verksamhet, säger Per Jaldung, vd för Casino Cosmopol.

Som en följd av den nya penningtvättslagstiftningen genomförde Casino Cosmopol en offentlig upphandling av nya system som också ger stöd för penningtvättsarbetet, meddelar Casino Cosmopol.

Casino Cosmopol har sedan ett år tillbaka arbetat med att implementera dessa system i verksamheten. Detta är ett omfattande arbete som tar tid att genomföra.

– Vi respekterar Lotteriinspektionens beslut men är också något överraskade då vår uppfattning är att vi har varit transparenta och haft en god dialog kring vår plan för arbetet mot penningtvätt, avslutar Per Jaldung.

Lotteriinspektionens beslut kan läsas i sin helhet här (pdf)

Gå till Start