Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya penningtvättdirektiv välkomnas av Svenska Spel

Betänkandet i 2015 års utredning om direktiv för penningtvätt är klart. Regeringens utredare Kent Madstedt lämnade förslaget som bland annat innebär att direktiven ska omfatta spelbolag med tillstånd eller registrering enligt lotterilagen. Svenska Spel välkomnar förslaget.

Uppdraget innefattade bland annat att ta fram förslag för att anpassa de svenska penningtvättsreglerna efter EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och FATF:s reviderade rekommendationer.

– För spelmarknaden innebär de föreslagna reglerna stora förändringar. De nya reglerna gäller i princip alla anordnare av speltjänster, både de som bedriver verksamhet enligt kasinolagen och de som bedriver verksamhet efter tillstånd eller registrering enligt lotterilagen, informerar Lotteriinspektionen.

Obligatorisk registrering av spel ett steg på vägen

Svenska Spels vd Lennart Käll skriver i Spelrumsbloggen att han välkomnar förslaget, som ska ut på remiss, och att han anser att spelbolaget redan ligger relativt långt framme i frågan.

– Jag känner att Svenska Spel ligger förhållandevis långt framme i frågan. Den obligatoriska registrering av spel, som vi införde 2014, var ett stort steg på vägen, skriver han i blogginlägget.

Han fortsätter:

– Registreringen ledde då till ett intäktstapp för bolaget – men det var utan tvivel rätt beslut att ta! Förutom att det ger våra kunder ökad kontroll över sitt spelande, så ger det oss förutsättningar att identifiera och följa upp eventuella tveksamma transaktioner.

Ställer stora krav

Enligt Lotteriinspektionen ställer regelverket stora krav på att anordnarna vidtar riskbaserade åtgärder för att förhindra att spelverksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Bland annat måste anordnarna:

  • Göra en riskbedömning och utifrån den utforma rutiner och vidta åtgärder för att motverka de identifierade riskerna.
  • Genomföra kundkontroller i vissa situationer, bland annat genom att kontrollera kundernas identitet och granska transaktioner.
  • Rapportera till Polismyndigheten (Finanspolisen) vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • Dokumentera vissa underlag.
  • Utbilda och ha rutiner för skydd av de anställda.

Till detta införs så kallade lämplighetskrav för anordnare, föreståndare och ombud. Lotteriinspektionen kan dock ges möjlighet att meddela undantag för vissa speltjänster där riskerna för penningtvätt bedöms som låga.

Käll: Kampen en självklarhet

Svenska Spel vill gå i bräschen med de nya direktiven, som föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

– Som marknadsledare och statligt bolag vill Svenska Spel gå före i arbetet. Penningtvätt är ett samhällsproblem som alla tillsammans måste hjälpa till att bekämpa. Det gäller även spelbolagen. För den som vill vara en seriös aktör på den svenska spelmarknaden, så bör den kampen vara en självklarhet, menar Lennart Käll.

Om de nya reglerna om penningtvätt inte följs kan sanktioner påföras. Lotteriinspektionen föreslås bli tillsynsmyndighet.

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism, Lotteriinspektionen föreslås granska penningtvätt inom spel, Svenska Spel välkomnar ny lag mot penningtvätt

Gå till Start