Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen informerar om preliminär tidplan för att söka svensk spellicens

Den 7 juni röstade Sveriges riksdag igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Det är därmed klart att ett licenssystem på spelmarknaden införs från och med den 1 januari 2019.

– Intresset för omregleringen av den svenska spelmarknaden är stort, även internationellt, informerar Lotteriinspektionen.

Många aktörer har redan visat intresse för att ansöka om en svensk spellicens vilket, enligt planeringen, ska vara möjligt att göra från och med den 1 augusti.

Myndigheten fortsätter:

– Vi inväntar nu att regeringen fattar beslut om en ny spelförordning, när det är gjort kan vi publicera ansökningshandlingarna på vår webbplats. Beslut om spelförordning förväntas tas tidigast den 5 juli, blanketter för att ansöka om spellicens skulle i så fall kunna finnas tillgängliga från den 10 juli, (om dessa inte behöver justeras till följd av skrivningar i spelförordningen).

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd bör kunna förhandspubliceras på myndighetens webbplats efter den 24 juli. Dessa kommer preliminärt att träda i kraft den 1 september.

[irp]

Svensk spellicens: Preliminär tidplan för ansökningsblanketter och föreskrifter

5 juli – Regeringen förväntas besluta om spelförordningen som beskriver tillämpningsområden i den nya spellagen. Förordningen innehåller även ansökningsavgifter.

10 juli – Ansökningsblanketter publiceras på Lotteriinspektionens webbplats (om dessa inte behöver justeras till följd av skrivningar i spelförordningen). 

Efter 24 juli – Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd förhandspubliceras på Lotteriinspektionens webbplats. Dessa kommer preliminärt att träda i kraft den 1 september.

Gå till Start