Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Kronofogden initierar forskningsstudie om nätspelande

Kronofogden satsar knappt 650 000 kronor på forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning. Satsningen är ett led i myndighetens arbete med att motverka överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap.

Studien ska kartlägga spel på nätkasino och andra nätbaserade högriskspel i relation till spelattityder och psykisk ohälsa. Även attityder till spelreklam samt låne- och skuldsättningsbeteende ska belysas.

– Vi hoppas att forskningen ska kasta nytt ljus över sambandet mellan högriskspel på nätet och överskuldsättning, säger biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen.

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende, får uppdraget att leda studien.

– Det är positivt att vi får möjlighet att studera konsekvenserna av dessa utpräglade högriskspel. Snabba nätspel är en stor utmaning i dag, både ur skuldsättningssynpunkt och som folkhälsoproblem, säger Anders Håkansson.

[irp]

Forskningsrapporten presenteras 2018

Underlaget bygger på en undersökning bland 1000 personer som minst tio gånger det senaste året spelat på nätkasino eller sportspel.

Studiens uppgift är att svara på följande frågor:

  • I vilken grad använder nätspelare lån, såsom SMS-lån, för att finansiera sitt spelande och i vilken grad leder detta till överskuldsättning hos spelarna?
  • Vilka är riskfaktorerna för överskuldsättning bland personer som spelar högriskspel på nätet?

Senast den 31 december 2018 ska projektet mynna ut i en forskningsrapport.

Gå till Start