Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny studie: Spelberoende vanligt hos våldsbrottsdömda

En stor andel (16 procent) av unga män som sitter i fängelse dömda för våldsbrott är eller har varit spelberoende, enligt en ny studie från Lunds universitet. Det är upp emot 40 gånger vanligare med spelberoende i denna grupp än i befolkningen i stort i Sverige. 

I denna studie har forskarna tittat närmare på unga män som är dömda för våldsbrott och sitter i fängelse. De har dels undersökt hur många av dem som är spelberoende, dels hur denna grupp utmärker sig.

– Det viktigaste fyndet var att vi såg att en så stor andel, 16 procent, av de som är dömda för våldsbrott är eller har varit spelberoende, säger Carolina Widinghoff, doktorand vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne.

Hon fortsätter:

– Spelberoende bland kriminella har traditionellt inte fått så stor uppmärksamhet, trots att tidigare forskning visat att det är vanligt och problematiskt på flera sätt. Vår studie bekräftar denna bild och bidrar med ny kunskap om just den här gruppen i Sverige.

– Vi behöver bli bättre på att screena för spelberoende bland de som sitter i fängelse och ge dem behandling för sitt beroende. Samtidigt vill vi också understryka att detta rör sig om en särskild grupp, som inte representerar spelberoende i stort – de allra flesta med spelberoende är inte kriminella.

Studien publicerades i Journal of Gambling Studies.

[irp]

Ser samband mellan spelberoende och andra former av beroenden

Något som utmärkte den spelberoende gruppen var att de i högre grad missbrukade kokain, cannabis och anabola steroider. Samt att personerna visade antisocialt personlighetssyndrom.

Det visade sig även att det var fler i denna grupp som inte fullföljt grundskolan.

– Detta stämmer med det vi redan vet, nämligen att det finns ett samband mellan spelberoende och andra former av beroenden. Att de har problem så tidigt som i grundskolan visar att det tidigt finns indikatorer som är viktiga att uppmärksamma.

– Troligtvis sker utvecklingen av spelberoende och antisocialt beteende parallellt i vissa grupper, och vi behöver utveckla strategier för förebyggande arbete, avslutar Carolina Widinghoff.

Fakta: Om studien

264 unga män mellan 18–25 år, dömda för våldsbrott. Personerna satt i fängelse i Västra Götaland under perioden mars 2010 – juli 2012, ingick i studien. Männen ingick från början i forskningsprojektet DAABS (the Development of Aggressive Antisocial Behavior Study). DAABS studerade dessa mäns mentala hälsa genom hela livet. I den nya studien delades männen upp i två grupper; de som var spelberoende och de som inte var det. Grupperna jämfördes.

Gå till Start