Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Han blir Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

Anders Håkansson blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på spelberoende. Forskningen har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel.

Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende.

– Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög, berättar Anders Håkansson till LU.

Han fortsätter:

– Dessutom förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem hos ungdomar och unga vuxna i Malmö. För närvarande pågår också bearbetning av ett avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna, säger Anders Håkansson.

Svenska Spel finansierar lektoratet genom att bidra med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

Omkring 130 000 spelberoende i Sverige

Lennart Käll, vd för Svenska Spel, säger i en intervju med Sveriges Radio att man kanske inte gjort tillräckligt för att hindra utvecklingen av spelberoende.

– Vi kan göra mycket, mycket mer men vi behöver också få forskning, och vi behöver leda i bevis vilka åtgärder som har bäst effekt. Det tycker jag är den viktigaste delen kring att vi nu får Sveriges första professur inom beteendet spel, säger Lennart Käll till P4 Gävleborg.

Det finns i dag uppskattningsvis omkring 130 000 personer som lider av ett osunt spelberoende, rapporterar Sveriges Radio.

Forskning med internationellt utbyte

Anders Håkansson och hans forskargrupp samarbetar även med kollegor i andra länder.

I ett internationellt projekt studerar de hur spelbeteende och nätbeteende ser ut bland framför allt unga människor i olika länder.

Förhoppningen är att de ska kunna identifiera riskfaktorer för nya typer av spelberoende.

– Genom att bedriva forskning vid vår kliniska enhet vid Regions Skånes Beroendecentrum i Malmö kommer vi också att kunna få mer kunskap om samsjuklighet, det vill säga vilka andra beroenden och psykiatriska sjukdomar dessa personer har och vilka konsekvenser det får.

En stor poäng med upplägget är att man även kan studera behandlingsförlopp och återfallsrisk efter behandling.

Gå till Start