Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rapport: Spelansvarsverktyg effektiva för att minska risken för spelproblem

Spelansvarsverktygen på Svenska Spel fungerar och ger effekt. Det är slutsatsen i en rapport som Ramböll Management Consulting gjort på uppdrag av Svenska Spel.

De kunder som väljer att använda verktygen, exempelvis insats- och tidsbegränsningar, spelar mindre riskfyllt, enligt rapporten.

Vilket ansvar spelbolag har för att minska risken att en kund får spelproblem är en omdebatterad fråga. Och en följdfråga som ofta lyfts i debatten är vilka spelansvarsverktyg som erbjuds och effekten av dessa.

– Vilka insatser fungerar och ger effekt ur ett kundperspektiv? Vilka legala hinder finns för ett effektivt spelansvar och hur bör branschen förhålla sig kring dessa frågor inför utformningen av det kommande licenssystemet, frågade sig Svenska Spel och Ramböll Management Consulting enligt ett pressmeddelande.

Rekommenderar hur Svenska Spel bör utveckla spelansvarsarbetet

För att bringa klarhet i ämnet lät Svenska Spel konsultföretaget utvärdera bolagets spelansvarsarbete.

– Rapporten ger rekommendationer för hur Svenska Spel bör fortsätta att utveckla spelansvarsarbetet utifrån den stabila bottenplatta som redan finns, berättar Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting.

Utvärderingen tar, enligt spelbolaget och Ramböll, ett helhetsgrepp över vad Svenska Spel gör, och inte gör, i spelansvarsfrågan.

Slutsatsen: Spelansvarsverktyg fungerar och ger effekt

De kunder som väljer att använda verktygen, och använder dem rätt, spelar mindre riskfyllt.

Det var en av konklusionerna från det riksdagsseminarium där rapporten ”Effekten av spelansvarsverktygen” presenterades.

–  Vi vill bidra till en sundare spelmarknad genom att erbjuda attraktiva spel och tjänster på ett sunt och säkert sätt, sade Zenita Strandänger, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Hon fortsatte:

– Våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de spelar hos oss och helt kunna koncentrera sig på spelupplevelsen. Våra verktyg hjälper kunden att själv hålla koll på sitt spelande, framtidens spelansvar behöver vara  ännu mer individanpassat.

Presentationen från seminariet finns att ladda ned här (pdf).

Gå till Start