Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Unibet Group byter namn till Kindred Group

Styrelsen för Unibet Group överväger att föreslå att holdingbolaget Unibet Group plc byter namn till Kindred Group plc för att förbättra samverkan, tydlighet och flexibilitet kring koncernens varumärkesstrategi.

Namnbytet påverkar inte konsumentvarumärken som Unibet, MariaCasino, Bingo.com, Stan James och iGame.

– Den strategiska affärslogiken bakom detta beslut är att Unibet Group är ett växande och föränderligt bolag som idag har tio varumärken i portföljen, flera av dem förvärvade, berättar bolaget i en pressnyhet.

Man fortsätter:

– Under de senaste nio åren har styrelsen sett en allt större nytta med att lägga till fler varumärken i portföljen och styrelsen anser att koncernen kommer att bättre kunna utnyttja den fulla potentialen i dessa varumärken med ett koncernnamn som skiljer sig från konsumentvarumärkena.

Vill tydliggöra skillnaden mellan Unibet Group och Unibet

Bolaget menar att eftersom Unibet är ett starkt varumärke inom sportspel, kasino, bingo och poker online på konsumentmarknaden finns en risk för förväxling mellan bolaget “Unibet Group” och varumärket “Unibet”.

Namnbytet innebär också en omarbetning avseende grafisk profil och normer för att bättre tillgodose hur koncernen kan fungera med olika varumärken på flera marknader.

– I denna snabbt föränderliga bransch är tydlighet viktigt. Detta är anledningen till att vi nu föreslår att byta namn på koncernen, och därmed undvika förvirring och skapa bättre förutsättningar för vår framtida tillväxt, säger Anders Ström, styrelseordförande i Unibet Group.

Han fortsätter:

– Det är en liten och främst intern förändring då alla varumärken, däribland Unibet, MariaCasino, Bingo.com, Stan James och iGame kommer att förbli desamma, betonar Anders Ström.

Ger strategisk flexibilitet

Henrik Tjärnström, vd för Unibet Group, utvecklar beslutet:

– Att införa ett koncernnamn separat från våra konsumentvarumärken ger oss den nödvändiga strategiska flexibiliteten att säkerställa att vi förblir i den absoluta framkanten inom vår bransch.

Bolagschefen lyfter även att Unibet drivit utvecklingen i branschen:

– Som koncern har vi spelat en viktig roll i att driva branschen framåt, och vi har för avsikt att fortsätta att göra det även i framtiden, avslutar Henrik Tjärnström.

Namnet syftar på relationen mellan människor 

Det valda namnet bygger enligt bolaget på en omfattande analys av koncernens kultur och identitet.

Om man slår upp ordet Kindred i en engelsk ordlista ser man att det hänvisar till en relation mellan människor med liknande övertygelser, värderingar och attityder.

– Unibet Group är stolt över sin starka kultur och sina duktiga medarbetare och det föreslagna namnet ger en faktisk beskrivning av människorna i koncernen, beskriver man.

Det föreslagna namnbytet är villkorat av godkännande av aktieägarna vid en extra bolagsstämma, vilket sker i början av december. I mitten av december börjar då det nya bolagsnamnet att gälla.

Gå till Start