Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nytt “all-time high” i spelöverskott för Kindred Group

Kindred Group, som är det nya namnet på före detta Unibet Group, slog nytt rekord i spelöverskott under det fjärde kvartalet och landade på drygt 544 miljoner brittiska pund för helåret 2016.

– Vi hade ett väldigt starkt oktober och november, sen hade vi resultat i december som gynnade spelarna, säger Henrik Tjärnström, vd för Kindred, till Direkt via DI.

Resultatet efter skatt för helåret 2016 uppgick till 83,9 miljoner pund, vilket kan jämföras med 55,7 för året innan.

Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 1 150 027.

[irp]

 Rekord i spelöverskott

Marknadsföringskostnaderna bedöms ligga en bit under 30 procent av spelöverskottet.

– Den höga aktivitetsvolymen och den starka tillväxten inom samtliga produkter har fortsatt under fjärde kvartalet och lett till ett nytt ”all time high” i spelöverskottet om 152,8 miljoner GBP upp 37 procent jämfört med föregående år, berättar Henrik Tjärnström i samband med släppet av bokslutskommunikén.

Spelskatterna ökade med 67 procent jämfört med samma period föregående år.

– Av koncernens spelöverskott var 35 procent från lokalt reglerade marknader. Spelöverskottet från den mobila kanalen ökade med 74 procent och stod för 71 procent av spelöverskottet för fjärde kvartalet.

[irp]

Stark start på 2017

Det nya året har även det börjat bra för gruppen.

– Under perioden fram till 12 februari, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i brittiska pund 36 procent högre jämfört med samma period 2016. Justerat för effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 21 procent, avslutar Henrik Tjärnström.

Bokslutskommunikén samt presentationen finns att ta del av här.

Gå till Start