Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Unibet vill fortsatt bedriva spel på hästar

Efter att ha fått nej hos regeringen på sin ansökan om att anordna spel på hästar i Sverige väljer Unibet att gå vidare. Ärende lämnas därmed till Högsta förvaltningsdomstolen.

I ansökan om prövnings skriver man, enligt Dagens Industri, bland annat:

– Därigenom tydliggjorde regeringen att det privata bolaget ATG har en exklusiv ensamrätt för vadhållning i samband med hästtävlingar och att ingen annan aktör tillåts att konkurrera med ATG.

Svaret: Staten har bestämmande över spel på hästar

Regeringen hänvisar i sitt nej till att spelverksamhet i Sverige är för organisationer som ”gynnar det allmänna”.

Man skriver i sitt svar:

– Tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar har i enlighet med riksdagens uttalande enbart beviljats ATG, vars överskott går till hästsporten. Staten har det rättsligt bestämmande inflytandet i bolaget genom att regeringen utser majoriten av ledamöterna i bolagets styrelse.

Enligt Unibet är dock förutsättningarna för spel på hästar i strid med EU-rätten. Spelbolaget har därför ansökt om prövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen.

Gå till Start