Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Carin Kappe blir ATG:s compliancechef

ATG har anställt Carin Kappe som compliancechef, det vill säga ansvarig för regelefterlevnad. Tjänsten är nyinrättad och inom ansvarsområdena ryms bland annat penningtvättsfrågor, tillståndsfrågor samt att kundernas rättigheter blir tillgodosedda.

Carin Kappe kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Finansdepartementet där hon varit verksam sedan 2011.

Innan dess arbetade Carin Kappe med tillsyn av spelmarknaden på Lotteriinspektionen, och med tillsyn av marknadsföring och konsumentavtal på Konsumentverket.

Hon har även arbetat med övergripande konsumentfrågor under sin tid i regeringskansliet.

– ATG verkar inom en spännande och dynamisk bransch som ständigt måste beakta den politiska och regulatoriska utvecklingen. Att spelmarknaden är mitt i en omreglering tycker jag är inspirerande och jag ser fram emot att få jobba med spelfrågorna i detta sammanhang, säger Carin Kappe i ett pressmeddelande.

Ska se till att ATG “uppför sig korrekt”

Ansvarsområdena kommer vara allt från penningtvättsfrågor, se till att kundrättigheter blir tillgodosedda, granska så att ATG uppför sig korrekt på marknaden samt att spelbolaget har nödvändiga tillstånd för sin verksamhet.

– Oavsett hur förutsättningarna för den svenska spelmarknaden förändras när förslaget från spelutredaren kommer i mars 2017, vet vi att kraven på en mer formaliserad compliancefunktion kommer att öka för alla som avser att vara aktiva på den svenska spelmarknaden, kommenterar ATG:s vd Hans Skarplöth.

Carin Kappe tillträder sin nya tjänst i september.

carin kappe

Gå till Start