Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Studie med 21 000 svenskar ska ge nya insikter om spelande och spelproblem

Folkhälsomyndigheten har sjösatt en befolkningsstudie där 21 000 personer i Sverige tillfrågas om sina spelvanor. I studien undersöks bland annat hur människor påverkas av att ha problem med spel om pengar och det första resultatet av studien beräknas landa i slutet av nästa år.

Studien är en uppföljning av Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study, som är en av världens största befolkningsstudier om spel om pengar, spelproblem och hälsa med uppföljning över tid.

Den nya prevalensstudien kommer att ge oss aktuell kunskap om förekomsten och utvecklingen av spelande och spelproblem i Sverige. Syftet är även att se hur spel om pengar är kopplat till andra områden i människors liv, som sociala relationer, allmän hälsa eller familjesituation.

Följs upp med fler studier

Studien planeras att följas upp vid ytterligare två tillfällen under de kommande fyra åren. Den senaste mätningen av omfattningen av spelande och spelproblem i Sverige genomfördes för ungefär sju år sedan, 2008/2009.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen och Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling av svar.

Läs mer om undersökningen här.

Gå till Start