Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny studie: Ju fler spel som finns tillgängliga, desto fler har spelproblem

Det är psykologen Anders Nilsson som fångat upp en amerikansk studie (Welte et al., 2015) som undersökt sambandet mellan antalet lagliga spel och andelen i befolkningen som har spelproblem. Även om resultatet inte är hundra procent överförbart till Sverige är resultatet tydligt – ju fler spel som finns tillgängliga, desto fler har spelproblem.

– I de delstater där bara ett fåtal spelformer erbjuds är andelen med spelproblem 2,1%, medan så många som 4,1% har spelproblem i delstater med flest antal tillåtna spelformer. Ju färre spelformer, desto färre var det också som spelade överhuvudtaget – spelproblem eller ej, skriver Anders Nilsson, legitimerad psykolog.

Anders arbetar vid Centrum för psykiatriforskning och doktorerar vid Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

– Studien har jämfört de amerikanska delstaterna och hur många lagliga spelformer som erbjuds i respektive delstat. Minst antal spel erbjuds i Hawaii och Utah, där det bara finns en laglig spelform, medan Louisiana toppar med 16 tillåtna spelformer, förklarar han.

Utifrån ett svenskt perspektiv skiljer sig dock den amerikanska marknaden något från den svenska, vilket gör att studien inte är direkt applicerbar i Sverige eller Europa.

– Det är värt att notera att internet-spelandet i USA är på väldigt låga nivåer jämfört med här och dessutom bara lagligt i en handfull delstater. Eftersom nätspel ”alltid” är tillgängligt innebär det en hel del begränsningar i vilka jämförelser man kan göra mellan studiens resultat och situationen i Sverige, berättar Anders i sitt inlägg.

Det är dock inte omöjligt att tendenserna i studien finns även här. Det vill säga ju fler spelmöjligheter kunderna ges, desto större är risken att få problem med sitt spelande.

Läsa hela inlägget här hos Spelforskning.se.

Gå till Start