Svenska Spel börjar redovisa andel ”sunda intäkter”

Svenska Spel har fattat beslut om att börja redovisa hur ”sunda” koncernens intäkter är, det vill säga hur stor andel av intäkterna som kommer från kunder med lägre risk för spelproblem.

Svenska Spel kommer i slutet av augusti att redovisa andelen sunda intäkter för det andra kvartalet 2024, april-juni. Därefter kommer nyckeltalet att ingå i koncernens ordinarie delårsrapportering.

Det meddelar spelbolaget i en nyhet på sin hemsida.

– Genom att redovisa vår andel sunda intäkter och vårt arbete för att motverka spelproblem visar vi att det är möjligt att driva ett spelbolag på ett hållbart sätt. Det är ett viktigt steg i arbetet med att öka förtroendet för spelbranschen i stort, säger Anna Johnson, vd och koncernchef Svenska Spel.

Svenska Spels redovisning baseras på riskmodeller i företagets eget analysverktyg Playscan. Dessa har tagits fram i samarbete med Sustainable Interaction som är oberoende specialister inom spelansvar.

– Alla seriösa spelbolag arbetar för att skydda sina kunder och minska antalet som får problem. För att öka transparensen inom spelbranschen är det viktigt att redovisa andelen sunda intäkter, vilket är en central del i arbetet med ansvarsfullt spelande, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

Ett fåtal andra spelbolag med licens i Sverige redovisar idag, på olika sätt, andelen sunda alternativt osunda intäkter.

Enligt spelbolaget har Svenska Spel under flera år arbetat för att spelbranschen ska enas om en gemensam mätmetod och definition av vad som är en ”sund intäkt”. Branschen har dock inte kunnat enas kring frågan.

Rulla till toppen