Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen tydliggör sin tillsynsroll

I syfte att göra det tydligt för konsumenterna vilken myndighet som har tillsyn över spelet ska alla EMV-lotterier, från och med den 1 juli i år, ha Lotteriinspektionens logotyp på sin startsida. Med EMV-lotteri menas lotterier som arrangeras via Internet, radio och TV eller telefon. Uppmaningen kan även ses som en kvalitetsstämpel till respektive spelbolag med rätt att bedriva lotteriverksamhet i Sverige.

– Även andra spelaktörer med tillstånd i Sverige kan använda logotypen som en kvalitetsstämpel på att spelet är tillståndsgivet och kontrollerat av Lotteriinspektionen, skriver man.

Myndigheten har tagit fram tre olika alternativ på logotyper, vilka illustreras nedan.

exempel_LI

exempelLI2

exempelLI3

Lotteriinspektionen hoppas att det nya kravet ska göra det tydligt för spelarna vilken myndighet det är som har tillsyn över spelet. Läs mer om Lotteriinspektionens verksamhet här.

Läs mer om nyheten här hos Lotteriinspektionen.

Gå till Start