Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Får vem som helst anordna ett Melodifestivaltips?

Ikväll är det dags för årets final av Melodifestivalen och även om många spelbolag erbjuder en uppsjö med speltyper är det nog ändå inte allt för vågat att gissa att de flesta i tv-sofforna ”spelar” mot varandra. Många gissar och rankar – men vad gäller egentligen om man vill kasta in en insats i gissandet? Lotteriinspektionen reder ut frågetecknet.

Generellt sett kan man säga att så länge ett tips/lotteri* inte riktar sig till allmänheten är det okej att anordna det utan speltillstånd.

– Gruppen du riktar dig till måste dock vara liten och bestämd på förhand och du får inte bjuda in utomstående att delta, meddelar Lotteriinspektionen. Det innebär att ni på en arbetsplats eller i en förening kan anordna ett Melodifestivalstips utan tillstånd. Det finns heller ingen begränsning i vad ni lottar ut.

Men det finns vissa undantag.

– Gruppens huvudsakliga syfte får inte vara att delta i det tänkta lotteriet. Man kan alltså inte skapa en grupp enbart i syfte att anordna lotteriet eller ”Melodifestivalstips”, enligt Lotteriinspektionen.

Men vad är ”en mindre grupp”?

En mindre grupp anses enligt rättspraxis vara omkring 150 personer eller färre. Är gruppen större anses det anordnat för allmänheten och då krävs det speltillstånd.

Speltillstånd är det dock bara bara ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet som kan söka, och i så fall vänder man sig till sin kommun.

*Enligt paragraf 3, andra stycket, punkten 1, i lotterilagen (1994:1000) är lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden att klassa som ett lotteri.

Gå till Start