Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Q1: Mr Green går som tåget

Det tuffar på för Mr Green. Under årets första kvartal växer bolaget jämfört med samma period året innan. Nätkasinot växte betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att Mr Green fortsätter att ta marknadsandelar.

– Första kvartalet har varit ett investeringskvartal och effekten av de investeringar vi gjort i marknadsföring, produkt och etablering på nya marknader förväntas ge resultat under de kommande kvartalen, säger Per Norman, vd för Mr Green, i ett pressmeddelande.

”Ett starkt tillväxtkvartal”

I VA utvecklar han:

– Vi tycker att det är ett starkt tillväxtkvartal, på drygt 26 procent vilket är väl över marknadsbedömningen för Europa på 7 procent, och så länge vi ser att det ger effekt så skruvar vi gärna på marknadsförings- och produktkranen. Det här är ett investeringskvartal för oss och rörelseresultatet får lida, men vår bedömning är att det kommer att ge effekt längre fram.

Marknadsföringskostnaderna uppgick som andel av spelintäkterna till 46 procent – väl över en normal nivå.

– Men om det visar sig att det ger effekt, eller om det sker nya stora etableringar, kan vi tänka oss att fortsätta ligga på en väldigt hög nivå i år, säger Mr Green-chefen till VA.

Kort fakta Mr Green Q1 2015

  • Under första kvartalet 2015 ökade spelintäkterna med 26,6 procent jämfört med samma period året innan, till 195,2 (154,2) MSEK.
  • Vinsten mätt som EBITDA för första kvartalet uppgick till 24,4 (37,0) MSEK, en minskning med 34,0 procent.
  • EBIT för första kvartalet uppgick till 4,9 (25,3) MSEK.
  • Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande enligt styrelsens förslag. Inlösenbeloppet är 1,30 SEK per aktie vilket motsvarar en utdelning om totalt 46 604 237 SEK.
Gå till Start