Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Kent Sander stärker Mr Green – Nasdaq-noteringen nära?

Mr Green laddar inför ett händelserikt 2016. Spelbolaget lanserade i höstas sin mobilapplikation och har ambitionen att inom kort byta listning på börsen – från Aktietorget till Nasdaq Stockholm. Nu meddelar spelbolaget att man avser välja in Kent Sander som styrelseordförande.

Nätkasinobolaget Mr Green planerar förändringar vid en extra bolagsstämma i slutet av januari.

– Valberedningen föreslår nyval av Kent Sander. Kent Sander är f.n. bl.a. styrelseordförande i Tobii vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Kent Sander är tänkt att överta positionen som styrelsens ordförande i samband med årsstämman 2016, skriver Mr Green i kallelsen till stämman.

Gjort samma resa med hypade Tobii

Kent Sander har mer än 35 år erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och IT-bolag. Han sitter med i flertalet styrelser – men extra intressant är hans roll som ordförande i eyetrackingbolaget Tobii Technology.

Varför då? Jo, för att Tobii under fjolåret genomförde samma resa som Mr Green planerar; en listning på Stockholmsbörsen. För Tobiis del blev framgången omedelbar och aktien rusade ordentligt redan första dagen. Mr Green hoppas självklart på samma effekt.

Kent Sanders styrelsearvode föreslås bli 50 000 kronor till slutet av spelbolagets nästa årsstämma.

Momentum för Mr Green?

The Gambler Magazine har de senaste månaderna hört flertalet branschkännare tala positivt om Mr Green och bolagets framtidsplaner. Tittar man på statistiken för mrgreen.com har sajten gått som en raket de senaste månaderna, så möjligen kan de positiva vindarna valideras med fakta.

Även Googles siffror gör gällande att spelbolaget är i ropet bland konsumenterna; allt oftare mer googlade än exempelvis Betsson.

mrgreen_alexa

Skattetvisten i Österrike fortfarande ett frågetecken

På den inte riktigt lika ljusa sidan bör det noteras att spelbolaget fortfarande väntar på beskedet angående skattetvisten i Österrike. Mr Green ska dock ha tagit höjd för eventuella kostnader, uppger man i delårsrapporten för Q3 2015.

– Vi och våra expertrådgivare har inte ändrat uppfattning i sak och vi bestrider skattskyldigheten i dess helhet på flera grunder, skriver spelbolagets vd Per Norman. Som en ytterligare försiktighetsåtgärd för att visa vad ett värsta utfall kan innebära – något som inte ska ses som prognos – väljer vi att från och med tredje kvartalet och framåt ta den löpande kostnaden över resultatet, fortsätter han.

Per Norman offentliggjordes som vd under februari då spelbolagets medgrundare Mikael Pawlo lämnade posten och tog plats i styrelsen. Per Norman har en bakgrund från framförallt tv-marknaden, med positioner inom Boxer, SES-Sirius och MTG.

2016 kan bli ett intensivt år för den gröne gentlemannen.

Gå till Start