Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Betsson förbättrar operativ effektivitet med hjälp av QlikView

– Att få ut informationen från datalagret och sätta den i händerna på affärsverksamhet har historiskt sett varit en verklig utmaning. Genom att använda QlikView har vi framgångsrikt kunnat leverera en dashboard som utgjort ett självserviceverktyg direkt anpassat till användarna verksamheten. Detta har möjliggjort analyser på prestationer per marknad, per varumärke och per produkt, säger Stephen Guy, Director of Datawarehousing, Betsson Group.

Stephen berättar även att de använder QlikView för att stödja kampanjhantering genom att varumärkesteamen därigenom får kompetensen att välja ut rapporter för kundsegment från datalagret och mata in dem direkt i det centraliserade kampanjhanteringssystemet. Tidigare behövde dessa rapporter beställas från datalagrets support vilket gjorde att det blev en oönskad tidsfördröjning som påverkade exekveringen av kampanjerna.

”Den nära feedback som kampanjanalysen i QlikView tillför tillåter vår verksamhet att mäta kampanjernas verkliga effektivitet. Som en konsekvens av detta har vi avsevärt förbättrat kommunikationen med våra kunder” fortsätter han.

Tack vare QlikView har Betsson nu uppnått:

  •  Automatiserade scorecards för ekonomi vilket genererar en effektiv leverans av daliga KPI:er till verksamheten.
  • Intuitiva kund- och kampanjanalyser som tillåter jämförelser av kundsegment över tid.
  • Effektivare marknadskampanjer.
  • En genomgående förbättrad affärsnytta med intern BI-kompetens.

Som en nyckelleverantör av beslutsstöd har Framsteg varit drivande i att förutse de behov och krav som Betsson group har haft avseende QlikView. 

Pressmeddelande här.

Gå till Start