Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spels upphandling är klar

Visma vinner upphandlingen om Vegas-automaterna. I samarbetet ingår bland annat utförandet av installation, fältservice och en outsourcing av verkstadstjänster. Svenska Spels Vegas-automater finns på cirka 2 000 spelplatser runt om i Sverige. 

Svenska Spels mål i upphandlingen har varit att finna en serviceleverantör som kan säkerställa en effektiv servicelösning som skapar förutsättningar för en hög speltillgänglighet, driftsäkerhet och en fortsatt hög kundnöjdhet bland Svenska Spels spelare och affärspartners.

Givande samarbete

− Vi har haft ett givande samarbete med Visma EssCom genom åren som har präglats av kvalité, tillgänglighet och omtanke om våra spelare och affärspartners. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete, säger Bertil Lindgren, chef för Teknisk Service Vegas på Svenska Spel.

− Många av oss har jobbat länge med Svenska spel och vi känner stolthet och engagemang för Svenska Spels verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla tjänster som stöd till Svenska Spel, säger Henrik Archenholtz, vd för Visma EssCom.

Rikstäckande organisation

Visma EssCom är ett rikstäckande företag som på plats servar och installerar avancerad elektronik- och IT- utrustning i syfte att minimera driftstopp och intäktsbortfall. Företaget har en hög förståelse för vad det innebär för en butik eller konsument när ett affärskritiskt system inte fungerar. Visma EssCom hanterar cirka 60 000 serviceärenden per år i butiker, restauranger, kollektivtrafik etc.

Pressmeddelande här.

Gå till Start