Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Liseberg får varning och sanktionsavgift

”Det framgår att Liseberg AB inte har haft kännedom om regleringen avseende åldersgränser i spellagen”, så beskriver Spelinspektionen det faktum att nöjesfältet inte levt upp till spelreglerna, enligt sin hemsida.

Enligt Spelinspektionen har Liseberg inte haft kännedom om de åldersgränser som gäller i spellagen.

– Liseberg AB har till följd av detta tillhandahållit licenspliktigt spel till personer under 18 år samt brustit i efterlevnaden av kravet på att åldersgränsen för ett spel tydligt ska anges på platser där spelet tillhandahålls. Bolaget har därmed åsidosatt sina skyldigheter enligt 14 kap. 2 och 3 §§ spellagen, beskriver myndigheten.

Liseberg har rättat till bristerna

Spelinspektionen konstaterar vidare att:

– Liseberg AB har meddelat att bristerna är åtgärdade. Spelinspektionen saknar anledning att anta att Liseberg AB kommer att upprepa överträdelserna och anser därför att en varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.

Varningen som Spelinspektionen utfärdat ska förenas med en sanktionsavgift, vilken i det här fallet uppgår till 20 000 kronor.

Gå till Start