Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ökat fokus på spelansvar: ”Vi inte kan stå på varsin kant och peka på varandra”

Sper inleder partnerskap med fyra aktörer vars huvudsysselsättning är att motverka spelproblem och hjälpa såväl individer som företag inom området. Syftet är att utbyta kunskap och verka för ett ökat konsumentskydd.

Branschorganisationen Sper verkar för att spel ska vara underhållning för den breda massan. Man vill att riskfyllt spelande ska motverkas och anser att konsumentskyddet måste vara starkt. Som ett steg i detta arbete erbjuds nu aktörer inom spelansvarsområdet partnerskap i Sper.

− Önskemålet till samarbete kom från organisationerna själva och vi bestämde oss för att satsa på det. Den här typen av aktörer är viktiga för att hjälpa både oss i spelbranschen och samhället i stort med de problem som finns och vi har mycket att lära av varandra, säger Jenny Nilzon, vd Sper.

Aktörerna i samarbetet är Revansch, Spelfriheten AB, Spelnykter och Sustainable Interaction.

”Vi inte kan stå på varsin kant och peka på varandra”

De fyra aktörer som nu ansluter sig arbetar på olika sätt inom spelansvarsområdet, med allt från behandling till utbildning och kunskapsspridning.

− Jag har arbetat med spel i över 20 år och har bland annat varit med och startat Stödlinjen, säger Thomas Nilsson, Leg. psykolog och grundare av Sustainable Interaction.

Han fortsätter:

– Det jag har lärt mig under dessa år är att vi inte kan stå på varsin kant och peka på varandra. Spelbranschen och vi som jobbar direkt eller indirekt med problemspelare måste samarbeta.

Thomas Nilsson är även juryordförande i Swedish Gambling Awards.

Om Revansch

Revansch är en förening som ger råd, stöd och vägledning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Arbetar såväl preventivt med kunskapsspridning som med individuell coachning och självhjälpsgrupper.

Om Spelfriheten AB

Spelfriheten AB är en behandling som drivs och har utvecklats av erfarna terapeuter, före detta spelberoende och anhöriga. De håller även kostnadsfria självhjälpsmöten för både spelare och anhöriga.

Om Spelnykter

Spelnykter erbjuder föreläsning, rådgivning och coachning kring frågor som handlar om spelberoende och spelansvar. Arbetar med individuell coachning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Spelnykter är även aktiv i den spelpolitiska debatten.

Om Sustainable Interaction

Sustainable Interaction erbjuder lösningar för spelansvar för både organisationer och individer, så som webbaserade utbildningar, föreläsningar, handledning, Player Tracking System, självtest och webbaserade självhjälpsprogram för spelberoendebehandling.

Gå till Start