Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Två spelbolag får 5 respektive 9 miljoner i sanktionsavgift

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att licenshavare brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda sina kunder bonus vid upprepade tillfällen. Det meddelar Spelinspektionen.

Spelinspektionen bedömer överträdelserna som allvarliga och har beslutat om åtgärder mot följande licenshavare:

  • Betway Limited, varning och en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.
  • Mandalorian Technologies Limited, varning och en sanktionsavgift om 9 000 000 kronor.

Betway tillhandahåller spel på webbplatsen betway.se.

Mandalorian tillhandahåller spel på webbplatserna noaccountcasino.com och prankcasino.com.

[irp]

Skrivelse från 19 februari

Då Spelinspektionen redan i början av året fick indikationer på att vissa spelbolag inte följde lagstiftningen gick myndigheten den 19 februari ut med en skrivelse till samtliga licenshavare gällande bonuserbjudanden.

Efter skrivelsen kunde Spelinspektionen notera en viss följsamhet från licenshavarna, men bedömningen är att även ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppnå full regelefterlevnad.

Med bonus avses rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet.

Besluten i sin helhet finns att läsa här: 

Gå till Start