Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Kindred kvartalsrapporterar – närmar sig 1,4 miljoner aktiva kunder

2018 har inletts starkt för Kindred. Koncernens spelöverskott ökade organiskt med 23 procent och företaget satte nytt rekord i antalet aktiva kunder (1 383 201 st).

Kvartalets spelöverskottet uppgick till knappt 208 miljoner brittiska pund. Det är en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period 2017. Nyinköpta bolaget 32Red bidrog med 17,9 miljoner.

– Efter en exceptionell sportbokmarginal under fjärde kvartalet förra året har marginalen i det första kvartalet 2018 normaliserats på 8,2 procent efter free bets, kommenterar vd Henrik Tjärnström.

Han fortsätter:

– Spelöverskottet ökade med 36 procent i rapporterad valuta och med 23 procent organiskt och i fasta växelkurser, jämfört med samma period föregående år.

[irp]

Mobilen en fortsatt stark kanal

Resultatet efter skatt för första kvartalet 2018 uppgick till 29,9 miljoner pund.

– Spelöverskottet från mobilen ökade med 34 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Det uppgick till 72 procent av totala spelöverskottet.

Av koncernens spelöverskott kom 42 procent från lokalt reglerade marknader.

[irp]

Siktet inställt på den amerikanska marknaden

Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 383 201 (1 232 915).

– I Europa har utvecklingen mot lokala licenssystem fortsatt. I Sverige kommer riksdagen att rösta om ett nytt modernt licenssystem den 7 juni 2018.

– Utanför Europa kommer vi under detta år att närmare undersöka om och hur vi kan etablera något av våra varumärken i USA, avslutar Henrik Tjärnström.

Gå till Start