Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rekordkvartal för Kindred: ”En exceptionell sportbokmarginal”

Speloperatören Kindred redovisar ett nytt ”all-time high” i spelöverskott när bolaget presenterar sin bokslutskommuniké för 2017. Spelöverskottet uppgick till 751,4 miljoner brittiska pund för helåret 2017, att jämföra med 544,1 2016.

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 50,8 (29,4) miljoner GBP och 117,4 (83,9) miljoner GBP för helåret 2017.

Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 329 124 (1 150 027).

– Stark tillväxt på våra större marknader och en exceptionell sportbokmarginal, omkring 50 procent över det långsiktiga genomsnittet, har resulterat i rekord för intäkter och lönsamhet för Kindred Group under fjärde kvartalet 2017, kommenterar Kindreds vd, Henrik Tjärnström.

Han fortsätter:

– Våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling har också resulterat i all-time high i EBITDA och antal aktiva kunder. Spelöverskottet ökade med 56 procent och med 42 procent organiskt och i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år.

[irp]

Mobilen fortsatt tillväxtdrivare

Under det avslutande kvartalet ökade Kindreds spelöverskott från mobilen med 55 procent jämfört med samma kvartal för 2016. Spel via mobilen stod för 70 procent av det totala spelöverskottet.

– Under perioden fram till 11 februari 2018, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i brittiska pund 35 procent högre jämfört med samma period 2017. Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 23 procent, avslutar Henrik Tjärnström.

Av koncernens totala spelöverskott kom 42 procent från lokalt reglerade marknader.

Gå till Start