Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

SEEM-anmalan.se – ny sajt där vem som helst kan anmäla spelreklam

Spelbranschens Riksorganisation (SPER) ger i uppdrag till ”Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring” (SEEM), att förstärka granskningen av spelbolagens reklam. Detta för att säkerställa att organisationens riktlinjer för etisk marknadsföring efterföljs.

Expertgruppen har bildats för att granska spelbranschens marknadsföring och består av en grupp oberoende ledamöter. Ordförande i SEEM är Sandra Hansson, advokat på MarLaw.

SEEM granskar marknadsföring där avsändaren är medlem i SPER och fattar beslut om huruvida den anmälda marknadsföringen strider mot branschens etiska riktlinjer eller inte.

Vem som helst kan anmäla spelreklam via den nyskapade hemsidan www.seemanmalan.se.

[irp]

Initiativet ska stärka konsumentskyddet

Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens riksorganisation, berättar:

− Syftet är att öka konsumentskyddet. Det är viktigt att vi som bransch följer upp våra riktlinjer. Därför förstärker vi SEEM:s arbete.

Hon fortsätter:

– SEEM görs mer synligt hos våra medlemmar, mer tillgängligt för konsumenterna och det blir enklare att anmäla reklam. Det finns även andra granskningsorgan, till exempel Konsumentverket och RO, dit man också kan vända sig, avslutar Jenny Nilzon.

[irp]

Uppdaterar riktlinjer för etisk marknadsföring

I samband med initiativet har SPER uppdaterat sina riktlinjer för etisk marknadsföring.

Ett förtydligande har bland annat gjorts angående spel som enligt tillståndet ska förhålla sig till en högre åldersgräns, samt att marknadsföring inte sker i nära anslutning till skolor och skolgårdar.

Vidare ha riktlinjerna uppdaterats med villkor kring marknadsföring via influencers, bloggare och köpt redaktionellt innehåll. Riktlinjerna har även förtydligats angående att respektera centrala NIX-register.

Gå till Start