Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelmissbruk likställs med annat missbruk – kommunerna får utvidgat ansvar

Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Innebörden av beslutet är att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

I veckan fattade riksdagen beslut om att från och med årsskiftet införa ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att kommunernas och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas.

Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

– Även kommunerna får ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga, meddelar Socialstyrelsen.

[irp]

Syftet: Fler ska kunna få hjälp

Genom lagändringen ska spelmissbruk som gäller spel om pengar nu alltså likställas med missbruk av alkohol eller droger.

– Spelmissbruk är ett allvarligt problem, som ger stora sociala och ekonomiska konsekvenser, både för de som spelar och för deras anhöriga. Hittills har det på många håll i landet varit svårt att få hjälp för spelproblem, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Hon fortsätter:

– Förhoppningsvis innebär lagändringen att tillgången till vård och behandling kommer att öka och att fler kommer att kunna få nödvändig hjälp.

[irp]

Kunskapsstöd ska underlätta arbetet

Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område och ska inte tolkas som att kommunerna ges ett ansvar för behandling grundad i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, som är landstingens ansvar.

– Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om spel om pengar och arbetar nu med att ta fram ett stöd för hur behandling av spelproblem kan bedrivas. I december ska behandlingsstödet vara klart och överlämnas till regeringen, skriver Socialstyrelsen när man tillkännager beskedet.

Även Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd som framförallt handlar om hur man kan arbeta förebyggande med problemspelande.

– Vi arbetar fram behandlingsstödet tillsammans med en expertgrupp där bland andra Sveriges enda professor i spelberoende ingår. Vi tittar just nu på om det liksom med annat så kallat substantiellt missbruk går att behandla även spelmissbruk med exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT, säger Christina Högblom.

[irp]

Cirka 2% av befolkningen anses ha problem med sitt spelande

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem, beskriver Folkhälsomyndigheten.

– Lagändringen innebär en omställning för många kommuner. För att stötta dem har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd, säger Johan Carlson, generaldirektör på myndigheten.

Han fortsätter:

– Där berättar vi bland annat om hur man kan arbeta förebyggande mot spelproblem. Socialstyrelsen kommer även att ta fram ett kunskapsstöd kring stöd och behandling, avslutar Johan Carlson.

Gå till Start