Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lennart Käll om Svenska Spels 2016: ”Ett godkänt resultat i en tuff konkurrens”

Svenska Spel stänger böckerna för 2016 och kan blicka tillbaka på ett år som plussade i 4,9 miljoner kronor, en ökning med 1,3% jämfört med 2015.

– Vi avslutar helåret 2016 med ett godkänt resultat i en tuff konkurrens samtidigt visar vi att det går att kombinera tillväxt med spelansvar, kommenterar vd Lennart Käll.

Statskassan får ett tillskott på dryga 4,8 miljarder kronor.

Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 993 MSEK (8 961), en ökning med 0,4 %.– Vi har en ledande marknadsposition med väl etablerade produkter, nöjda kunder och ett starkt digitalt erbjudande som möter kundernas efterfrågan på upplevelse, fortsätter Lennart Käll.

Försäljningen via mobilen ökade 2016 med 57 procent och bland produkterna utmärker sig Eurojackpot, med nettospelintäkter på nära 400 MSEK under 2016, en ökning på 34 procent.

[irp]

Ser att nätkasino växer

Som stora risker och utmaningar i närtid lyfter Svenska Spel bland annat fram den oreglerade marknaden och det saknade beskedet om att få bedriva nätkasino.

Bland de interna utmaningarna finns bland annat spelsäkerhet och rekrytering.

– De operationella utmaningar och risker Svenska Spel möter är främst relaterade till avbrott i spelsystem, förmågan att rekrytera och behålla rätt kompetens, spelsäkerhet för våra kunder samt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler som följer av lotterilagstiftningen och därmed sammanhängande villkor eller annan lagstiftning, skriver bolaget.

[irp]

Sportsbetting är en viktig produkt

Spelmarknaden kommenterar Svenska Spel relativt ingående.

Man berättar bland annat att nätkasino är den enskilt största spelprodukten.

– De produkter som växer mest i Sverige är i huvudsak nätkasino och livespel på sport. Sportsbetting är fortsatt en strategiskt viktig instegsprodukt för ett flertal spelbolag och utbudet på livespel är viktigt i kampen om kunderna.

– Nätkasino är det enskilt största spelet på spelmarknaden och utgör cirka 35 procent av onlinemarknaden, berättar bolaget.

[irp]

Ger sin syn på spelutredningen

Spelutredningen närmar sig sitt betänkande och Svenska Spel har under 2016 fokuserat på konsumentskyddet i dialogen med regeringens utredare.

– Vårt fokus i samtalen med utredaren har varit att säkra ett starkt konsumentskydd och betona behovet av spelansvar på en kommande licensmarknad, skriver Lennart Käll i bokslutskommunikén.

Svenska Spel ser positivt på att en omreglering sker och att alla aktörer som erbjuder spel i Sverige kommer att omfattas av samma villkor.

– Det är enligt vår mening av stor vikt att den nya regleringen ställer krav på att alla aktörer vidtar åtgärder för att upprätthålla ett starkt konsumentskydd, möjlighet för kunderna att stänga av sig från spel, krav på att kunder ska sätta tids- och beloppsgränser för sitt spelande, skriver bolaget under avsnittet som kommenterar spelutredningen.

[irp]

Vill inte tillåta bonusar och rabatter

När det gäller marknadsföring av spel vill man att regleringen ställer krav på måttfullhet och att särskilda restriktioner bör gälla för marknadsföring av högriskspel.

– Bonusar och rabatter bör inte vara tillåtna. Möjligheten att marknadsföra spel måste effektivt begränsas till de aktörer som har tillstånd i Sverige. Regleringen måste också möjliggöra effektiva åtgärder mot t ex matchfixning och annan spelrelaterad brottslighet, fortsätter man.

Hela kommunikén finns att läsa här: Bokslutskommuniké 2016 (pdf).

Bild: Svenska Spels bokslutskommuniké 2016
Gå till Start