Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

EU:s Sverige-stämning tas vidare till granskning

Två år efter beskedet att Sverige ska stämmas för fördragsbrott har EU-kommissionen ännu inte lämnat in någon formell stämningsansökan till EU-domstolen. Det lyfter Branschföreningen för Onlinespel (BOS) och EGBA som nu tar behandlingen av ärendet vidare till Europeiska ombudsmannen.

Nu har BOS och europeiska EGBA tröttnat på att EU-kommissionen inte behandlat den stämningsansökan som lämnades in för två år sedan.

– Spelbolag med säte i annat land än Sverige är alltjämt förbjudna att verka här, samtidigt som statens eget spelbolag ges fortsatta tillstånd av regeringen, berättar Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel.

Organisationerna ser ingen annan utväg än att ta behandlingen av ärendet vidare.

2014: Det svenska systemet är oförenligt med syftet

Det var 16 oktober 2014 som EU-kommissionen meddelade att Sverige ska upp inför domstolen.

– Sverige dras följaktligen inför domstolen för att man på ett sätt som inte är förenligt med EU-lagstiftningen har infört restriktioner mot anordnande och främjande av vadhållningstjänster på nätet, offentliggjorde kommissionen då.

Vidare fortsatte man:

– Kommissionen anser att organisationen av det svenska systemet med ensamrätt för sportvadhållning är oförenligt med syftet att i allmänhetens intresse förebygga spelberoende och kriminell verksamhet och att systemet saknar nödvändig statlig kontroll.

Ser ingen annan väg än att granska ärendet

Gustaf Hoffstedt anser att passiviteten är besvärande.

– Trots en tämligen uppenbar överträdelse av EU:s grundläggande fördrag om fri rörlighet av varor och tjänster har kommissionen ännu inte lämnat in den utlovade stämningsansökan. Passiviteten börjar bli besvärande, påpekar BOS generalsekreterare.

Han fortsätter:

– EU-kommissionens skyldighet om god förvaltning som föreskriver en rimlig tidsfrist för att fatta beslut har i detta fall inte respekterats på grund av Kommissionens omotiverade fördröjning med att tvinga medlemsstaterna att följa EU:s lagstiftning.

– Vi ser oss därför tvungna att vända oss till Europeiska ombudsmannen, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Europeiska ombudsmannen är ett organ som har till uppgift att övervaka EU-kommissionens arbete.

Hela brevet till EU-ombudsmannen finns att läsa här.

Gå till Start