Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rank Group, 888 och William Hill kan skapa världens tredje största spelaktör

Rank Group och 888 har tillsammans nu lagt bud på William Hill. Uppgifter om budet har florerat frekvent under sommaren, men först nu vet vi säkert var budläggaren värderar William Hill till: 3,6 miljarder pund.

Om budet går igenom och de tre spelbolagen slås samman skulle gruppen bli världens tredje största spelaktör. Intäkterna beräknas kring 30 miljarder kronor per år.

Skälen till uppköpet bör främst vara att 888 och Rank Group är intresserade av att minska (framtida) skatt- och licensavgifter.

Och för William Hill kan man se fördelar i att använda 888:s digitala plattform, då de ligger ett par tekniska steg före.

På sikt även fördelar med geografiskt uppdelad målgrupp 

Noterbart är även att så mycket som 85 procent av William Hills omsättning kommer från Storbritannien.

888 har hälften av intjäningen utanför de brittiska öarna.

Oavsett om budet går igenom eller ej är en sak säker: det finns många skäl att tro konsolideringen i spelbranschen kommer att fortsätta.

Uppdaterad: Efter att ha utvärderat erbjudandet med sina finansiella rådgivare, Citi och Barclays, har styrelsen för William Hill “enhälligt förkastat förslaget”, med motiveringen att det är “avsevärt undervärderar “.

Tiden får utvisa huruvida sista ordet är sagt.

Gå till Start