Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

William Hill köper MRG – värderar bolaget till nästan tre miljarder

Brittiska speljätten William Hill köper MRG, företaget som bland annat har varumärket Mr Green i produktportföljen.

William Hill erbjuder 69 kronor per aktie, vilket värderar MRG till ungefär 2,8 miljarder kronor. Prislappen innebär en premie om 48,5 procent jämfört med MRG:s aktiekurs (vid budet).

– Det föreslagna förvärvet accelererar diversifieringen av William Hill. Det medför att vi direkt blir en mer digital och mer internationellt präglad verksamhet, kommenterar Philip Bowcock, vd för William Hill.

Han fortsätter:

– MRG kommer att ge William Hill ett internationellt nätverk på Malta med kunskap att etablera sig på nya marknader samt möjlighet till en starkare tillväxt i ett antal europeiska länder. William Hill kommer att röra sig från en verksamhet med ett varumärke till en verksamhet med en rad varumärken, vilket optimerar framtida tillväxtmöjligheter på nya och befintliga marknader.

[irp]

William Hill: 5 skäl till varför man valt MRG

Vidare lyfter William Hill fram fem kärnattribut ”som kommer att förstärka William Hills verksamhet och strategi”:

1. Internationell tillväxt

”MRG:s befintliga internationella nätverk på Malta kombinerat med operativ kunskap kring att etablera närvaro på nya marknader kommer att påskynda William Hill Onlines internationella avtryck och tillväxtpotential.”

2. Förbättring av William Hills intäktsfördelning

”MRG:s uteslutande onlinebaserade verksamhet kommer att öka koncernens andel av onlinebaserade intäkter och vinster samt intäkter och vinster från utanför Storbritannien och därmed minska William Hills exponering mot marknaden i Storbritannien.”

”Baserat på det första halvåret 2018 kommer transaktionen att medföra en ökning av koncernens totala onlineintäkter från cirka 42 % till cirka 47 % (exklusive William Hill USA), med en ökning av andelen intäkter från utanför Storbritannien från cirka 14 % till cirka 21 %. Baserat på Q3-resultaten för 2018 var MRGs geografiska intäktsfördelning 40 % från Västeuropa, 36 % från Norden, 21 % från Central-, Öst- och Sydeuropa samt 3 % från övriga regioner.”

3. Varumärke

”MRG:s primära varumärken, såsom Mr Green och Redbet, har visat styrka och är ett komplement till William Hill-varumärket, och möjliggör för koncernen att upprätta en strategi med flera varumärken i territorier där det är strategiskt fördelaktigt.”

4. Stor tillväxtpotential

”MRG har historiskt levererat en stark intäktsökning i alla regioner där MRG bedriver verksamhet, underbyggt av en stabil organisk tillväxt. Den senaste utvecklingen har varit fortsatt stark, med en intäktsökning för MRG om 51 % under Q3 2018 jämfört med Q3 2017 och intäktsökning under innevarande år 2018 om 44 % jämfört med samma period 2017. Ett tillkommande internationellt nätverk på Malta och MRG’s operationella kunskap kommer att ytterligare stärka William Hills tillväxtpotential.”

5. Ledarskap inom hållbarhet

”MRG:s ledande position inom hållbarhet och William Hills ambition ”Nobody Harmed” kompletterar varandra mycket väl.”

[irp]

MRG:s styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet

Styrelsen i MRG (”Bolaget”) har beaktat ett antal faktorer som de anser relevanta vid utvärderingen av William Hills bud (”Erbjudandet”).

Man kommenterar:

– Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en premie om 48,5 procent. Detta jämfört med stängningskursen om 46,5 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2018.

– Styrelsen noterar vidare att sju aktieägare i MRG, som tillsammans innehar totalt 40,04 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått åtaganden att acceptera Erbjudandet, på vissa villkor.

– Som del av styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen gett BDO i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet. Enligt utlåtandet är Erbjudandet skäligt för aktieägarna från en finansiell utgångspunkt.

– Baserat på det ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i MRG att acceptera Erbjudandet, avslutar MRG:s styrelse sin kommentar.

Gå till Start