Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Färsk studie: Hälften av svenskarna vill ha spelmonopol

Lagom till Almedalsveckan släpper United Minds, på uppdrag av ATG, en allmänhetsstudie om svenskarnas inställning och kunskap till spel och spelbranschen, med fokus på den pågående omregleringen. Svaren visar bland annat att hälften av de tillfrågade respondenterna vill ha ett spelmonopol.

Av de tillfrågade tror 8 av 10 att spelproblemen har ökat i Sverige de senaste 5 åren och att så många som 25 % har spelproblem idag, siffran kan jämföras med de omkring två procent som Folkhälsomyndigheten uppger.

“Överraskande att ungefär hälften av de tillfrågade ansåg att Sverige borde behålla monopolet”

6 av 10 tror att spelproblemen kommer öka ytterligare på en omreglerad marknad.

– Den utbredda känslan att spelproblemen har ökat är i linje med Folkhälsomyndighetens studie Swelogs, vars resultat publicerades i förra veckan. Den studien visar att antalet personer med allvarliga spelproblem har ökat med 30 procent, säger ATG:s vd Hans Skarplöth.

The Gambler Magazine artikel om Swelogs finns att läsa här: “Spelproblemen har minskat totalt sett”

– För mig personligen var det överraskande att ungefär hälften av de tillfrågade ansåg att Sverige borde behålla monopolet. Jag tycker ju som bekant att det spelat ut sin roll och att alla exklusiviteter borde tas bort och att vi behöver Lika Villkor på spelmarknaden, utvecklar Hans Skarplöth i ett blogginlägg.

ATG:s vd fortsätter:

– Märkbart är även att en majoritet tycker att högt konsumentskydd och åtgärder mot spelberoende är viktigare än goda villkor för spelarna (bättre odds, vinster, ökat utbud) på en omreglerad marknad.

Undersökningens urval är enligt United Minds riksrepresentativt, vilket alltså innebär att hälften av svenska folket sätter spelansvaret så högt att man vill ha ett spelmonopol. Allmänheten vill se ett högt konsumentskydd (76 %) och åtgärder mot spelberoende (71 %) i högre grad än goda villkor för spelare och ett större utbud av spel.

Undersökningen gjordes av analysföretaget United Minds, på uppdrag av ATG. Respondenterna, 1 018 svenskar i åldern 18-69, svarade på frågorna under perioden 8 juni och 13 juni 2016.

Ta del av undersökningen här: Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden (pdf)
 Lista: Spelseminarier i Almedalen 2016
Gå till Start