Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya Swelogs: ”Spelproblem har minskat totalt sett”

I dagarna har den senaste versionen av Folkhälsomyndighetens undersökning om svenskarna och spelande offentliggjorts. Undersökningen, som går under namnet Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study), visar bland annat att spelproblemen minskar generellt i Sverige, men att antalet personer med allvarliga problem blir fler.

Den tidigare undersökningen var från 2008, så räkna med att dagens rapport kommer användas flitigt som referensmaterial närmsta åren.

1,7 procent av befolkningen har problem med sitt spelande

Andelen individer med problemspelande i befolkningen uppskattas i Swelogs till 1,7 %. Av dessa anser man att omkring en fjärdedel har så pass allvarliga problem att de skulle behöva stöd och behandling.

Antalet problemspelare minskar totalt sett eftersom andelen med ”mindre allvarliga spelproblem” sjunker.

– Vi kan se att den breda allmänheten har nåtts av förebyggande åtgärder, men insatserna minskar inte de allvarliga spelproblemen, säger Marie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

swelogs_1

Andelen problemspelare ökar bland Kvinnor 45-64 år och Män 25-44 år

Minskningen av problemspelare syns i alla åldersgrupper, både bland män och kvinnor – med några undantag.

Bland kvinnor mellan 45 och 64 år ökar problemspelandet och när det gäller män var det tidigare gruppen mellan 18 och 24 år som hade den största andelen problemspelande. Där minskar det nu, medan andelen stiger bland männen 25-44 år.

– Spelproblem har minskat totalt sett, men det finns grupper där det ökat och i vissa typer av spel som är förknippade med spelproblem ökar spelandet. Den numera generella 18-årsgränsen för i stort sett allt spelande verkar också ha fungerat, säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Den uppmärksamme noterar att de som deltog i Swelogs 2008 och då föll under intervallet 18-24 år idag återfinns i spannet 25-44 år.

Swelogs: Färre svenskar spelar

Undersökningen visar också att andelen som alls spelat om pengar det senaste året minskat jämfört med för sju år sedan – knappt 60 procent jämfört med ungefär 70 procent.

En siffra som enligt The Gambler Magazine sticker ut är också att andelen som spelar varje månad har minskat från 44 till 27 procent. Noteras kan även att andelen som spelat om pengar via internet har ökat från 9 till 18 procent.

Swelogs bygger på intervjuer med 9 420 personer i åldrarna 16-84 år och och datan jämförs med undersökningen 2008, då 8 165 personer intervjuades. Statistiska Centralbyrån har genomfört datainsamlingen.

Video: Se Folkhälsomyndighetens utredare Ulla Romild gå igenom rapporten här!

Gå till Start