Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

“Ja till omreglering av spel, nej till hafsverk”

Generalsekreteraren för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt kommenterar förra veckans uttalanden i TT från ATG och Svenska Spel angående omreglering av spel.

– Jag instämmer till fullo med ATG och Svenska Spel om vikten att få till stånd en omreglering av spelpolitiken. Glädjande nog delas den uppfattningen även av regeringen och en stor majoritet i riksdagen, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag blir mer orolig när Svenska Spel begär ”kortsiktiga beslut för att dämpa den marknadsutveckling vi nu ser”. Att ett enskilt bolag har problem kan rimligen inte vara skäl nog att med statliga interventioner försöka påverka marknadsfördelningen mellan olika bolag. Detta sagt i ett läge då alltså Sverige blivit stämt av EU för att vi diskriminerar EU-licensierade spelbolag. Att då inleda en omreglering med att ånyo ge speciella förmåner åt statens spelbolag vore att binda ris för egen rygg, menar Gustaf Hoffstedt.

– Jag utgår från att regeringen och riksdagen vill se en omreglering som behandlar alla parter lika, som inte är diskriminerande och som därmed är i samklang med internationellt ingångna avtal. Statens viktiga roll är att vara domare i denna match, inte att själv agera spelare, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Prm här.

Gå till Start